Ordensburg Vogelsang

Ordensburg Vogelsang

Het begrip Ordensburg ontstond naar aanleiding van de behoefte van de partij en het staatsbestuur, om zich sterkere symbolen uit de Duitse geschiedenis eigen te maken en ze ideologisch een andere uitleg te geven. Er werden drie zulke burchten gebouwd om de militaire elite van het Derde Rijk om te scholen met name, deze burcht, de Ordensburg Sonthofen en de Ordensburg Krössinsee. Elke burcht had een bijzondere opdracht in de opleiding.

Deze burcht, gebouwd tussen 1934 en 1936 naar ontwerp van Clemens Klotz, huisvestte tot aan de aanvang van WOII vijfhonderd SA’ers (Ordensjunkers). In de Ordensburg indoctrineerden de nazi’s rekruten tussen 25 en 30 jaar oud in hun rassenleer. Het omvangrijke complex omvatte gemeenschapshuizen (zogenoemde Kameradschaftsraüme), slaapzalen, sportaccomodaties en een als auditorium aangewende Thingplatz. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was het complex in gebruik als kazerne van de Wehrmacht.[1]

Hotel Am Park Stadtkyll

Ordensburg Vogelsang

Na de Tweede Wereldoorlog werd de Vogelsang een militair oefengebied voor verschillende NAVO-landen; eerst voor de Britten en vanaf 1950 tot in 2005, voor de Belgische krijgsmacht. Ook de Nederlandse Landmachtverbleef er veelvuldig.

Het gebied is vrij toegankelijk en zeker een bezoek waard, vooral in samenhang met een bezoek aan het stuwmeer de Ruhrsee en het verlaten dorpje Wollseifen: Het spookdorp op de Dreiborner Hoogvlakte Dit verlaten dorp is niet met de auto te bereiken maar uitsluitend via de wandelpaden. Dit dorpje is tijdens de 2e wereldoorlog vrijwel volledig verwoest en daarna weer opgebouwd. Toen het leven er weer zijn normale loop nam, werden de inwoners gedwongen te vertrekken, opdat het dorp voor militaire trainingen gebruikt kon worden. Een onwerkelijke ervaring om erdoorheen te wandelen. Het kerkje is gerenoveerd ter herinnering aan de zware geschiedenis van Wollseifen. (Vogelsang 70 postcode: 53937)

Als u geinteresserd bent in deze geschiedenis, is Baugnez 44 Historisch museum zeker ook een bezoek waard Ter herdenking aan het Ardennenoffensief op nog geen 15 Kilometer van Stadtkyll is dit historische museum ontstaan. In het gebied rondom Malmedy kunt u ook nog grote delen van de Westwall zien. 

Hotel Am Park Stadtkyll